close
تبلیغات در اینترنت
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

گروه مشاوره تحصیلی هیوا

  دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته مهندسی برق کنترل یکی از رشته های گروه آزمایشی فنی و مهندسی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 و هم بعد…

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97

 

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته مهندسی برق کنترل یکی از رشته های گروه آزمایشی فنی و مهندسی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته مهندسی برق کنترل می توانند از این تراز ها استفاده نمایند . قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری ، داوطلبان دکتری مهندسی برق کنترل می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 و پاسخنامه آزمون دکتری 97 مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97 را آورده ایم .
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری مهندسی برق کنترل سال 96 ، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97 را در سه بازه بدبینانه ، منطقی وخوشبینانه دسته بندی کردند . نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است .
در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . این محدوده ها از قبولی دکتری مهندسی برق کنترل 96 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری مهندسی برق کنترل 97 می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .


 

 


حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4587 الی 4614 4390 الی 4586 4189 الی 4389
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تهران روزانه 3001 الی 3028 2804 الی 3000 2603 الی 2803
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3000 الی 3027 2803 الی 2999 2602 الی 2802
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2916 الی 2943 2719 الی 2915 2518 الی 2718
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 2714 الی 2741 2517 الی 2713 2316 الی 2516
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 2636 الی 2663 2439 الی 2635 2238 الی 2438
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 2590 الی 2617 2393 الی 2589 2192 الی 2392
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه کاشان روزانه 2233 الی 2260 2036 الی 2232 1835 الی 2035
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه 2222 الی 2249 2025 الی 2221 1824 الی 2024
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تهران نوبت دوم 2154 الی 2181 1957 الی 2153 1756 الی 1956
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2149 الی 2176 1952 الی 2148 1751 الی 1951
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران نوبت دوم 2139 الی 2166 1942 الی 2138 1741 الی 1941
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 2099 الی 2126 1902 الی 2098 1701 الی 1901
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان روزانه 2098 الی 2125 1901 الی 2097 1700 الی 1900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 2096 الی 2123 1899 الی 2095 1698 الی 1898
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه اصفهان روزانه 2090 الی 2117 1893 الی 2089 1692 الی 1892
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 2085 الی 2112 1888 الی 2084 1687 الی 1887
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تبریز روزانه 2085 الی 2112 1888 الی 2084 1687 الی 1887
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 2040 الی 2067 1843 الی 2039 1642 الی 1842
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه زنجان روزانه 2027 الی 2054 1830 الی 2026 1629 الی 1829
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 1978 الی 2005 1781 الی 1977 1580 الی 1780
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 1978 الی 2005 1781 الی 1977 1580 الی 1780
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 1972 الی 1999 1775 الی 1971 1574 الی 1774
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 1970 الی 1997 1773 الی 1969 1572 الی 1772
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 1937 الی 1964 1740 الی 1936 1539 الی 1739
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شیراز روزانه 1886 الی 1913 1689 الی 1885 1488 الی 1688
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 1798 الی 1825 1601 الی 1797 1400 الی 1600
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 1783 الی 1810 1586 الی 1782 1385 الی 1585
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1761 الی 1788 1564 الی 1760 1363 الی 1563
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1738 الی 1765 1541 الی 1737 1340 الی 1540
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 1722 الی 1749 1525 الی 1721 1324 الی 1524
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه کاشان نوبت دوم 1655 الی 1682 1458 الی 1654 1257 الی 1457
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1637 الی 1664 1440 الی 1636 1239 الی 1439
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1606 الی 1633 1409 الی 1605 1208 الی 1408
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 1606 الی 1633 1409 الی 1605 1208 الی 1408
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1598 الی 1625 1401 الی 1597 1200 الی 1400
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم 1595 الی 1622 1398 الی 1594 1197 الی 1397
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 1178 الی 1205 981 الی 1177 780 الی 980
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بیرجند روزانه 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شیراز روزانه 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بیرجند نوبت دوم 898 الی 925 701 الی 897 500 الی 700
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود پردیس خودگردان 655 الی 682 458 الی 654 257 الی 457
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پردیس خودگردان 647 الی 674 450 الی 646 249 الی 449
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 640 الی 667 443 الی 639 242 الی 442

راهنمای جدول :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .

علاقه مندان به شرکت در دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد می توانند برای آزمودن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . همچنین اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری مهندسی برق کنترل 97 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های آزمون دکتری 97 در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید . 


 
منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest),  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد  ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد, حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

برچسب ها : حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل ,
بازدید : 4 تاریخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 زمان : 11:20 نویسنده : گروه مشاوران هیوا نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 1611
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 44
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 163
 • باردید دیروز : 196
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 30
 • بازدید هفته : 787
 • بازدید ماه : 4,495
 • بازدید سال : 50,748
 • بازدید کلی : 52,370
 • مطالب